Clip tuyên truyền nhân vật lịch sử Liên đội mang tên