• WELCOME TO OUR CLASSClass : 3/1Teacher: Bui Thi ManNguyen Van Troi Primary School * Play a game Simon says* Play a game Simon says* Play a gameUnit 11 : My familyLesson 1 (1,2)Friday, December 23rd 2011Friday, December 23rd ...
  • ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN - Củng cố các kiến thức, các phép tính và tính chất của các phép tính với số tự nhiên.1. Phép cộng:a + b + c = d(a, b, c, là các số hạng. d là tổng)2. Phép trừ:a - b = c(a là số bị trừ, b là số trừ, ...
  • VỊ THẾ PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY1./ Nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam ngày nay đã tỏ rõ vai trò, khả năng, ...
  • NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/111./ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.Là một ...
  • ĐÔI NÉT VỀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM ( 20 / 10 )1./ Bài viết về: Công - Dung - Ngôn - Hạnh Ngày xưa địa bàn hoạt động của người phụ nữ rất hẹp, chỉ thu gọn trong gia đình; còn ở ngoài xã hội; quốc gia thì được quan niệm, đó là "việc của đàn ông". Vì cả ...
  • KIỂM TRA BÀI CŨChọn chữ a, b, c, d trước câu trả lời đúng:Câu 1: Từ năm 1930, lãnh đạo cách mạng nước ta là: a. Phan Bội Châu b. Phan Chu Trinh c. Nguyễn Ái Quốc d. Đảng Cộng sản Việt NamChọn chữ a, b, c, d trước câu trả lời đúng:Câu 2: Đảng Cộng ...
  • PHÒNG GD&ĐT TAM KỲTRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖISINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ"DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN MỸ THUẬT"Tam Kỳ, ngày 16 tháng 10 năm 2009- Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 của PGD; Căn cứ công văn số 369/PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT ...
  • Tuần : 16Ngày soạn : 25/11/2006Ngày dạy : 8D - …………………. 8E - ………………….Tiết 31: THực hành : Định dạng văn bản(Giáo án chi tiết)I/ Mục tiêu bài dạy:Học sinh củng cố kỹ năng định dạng văn bản, qua đó củng cố kiến thức lý thuyết đã học. Học sinh ...
  • Tuần 01Ngày soạn : 01/9/2007Ngày dạy : 7C - …………………. 7D - …………………. 6A - …………………. Tiết 1: Khái niệm tin học - Máy tính(Giáo án chi tiết)I/ Mục tiêu cần đạt: - HS nắm được tin học là một ngành khoa học; đặc tính và vai trò của máy tính điện ...
  • Ngày soạn: Ngày giảng:Tiết 37Bài 7: CÂU LỆNH LẶPA/ MỤC TIÊU* Kiến thức - Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số ...