TTHọ và tên 
1Nguyễn Hà XuânAnh 
2Nguyễn Hoàng BảoChâu 
3Võ CôngDanh 
4Trần Huỳnh UyểnDao 
5Huỳnh ThịGiang 
6Hoàng KhánhGiang 
7Võ GiaHân 
8Võ Thiện ThanhHằng 
9Lý AnhHào 
10Trần Thị ThuHiền 
11Trịnh Lê MinhHiếu 
12Lưu Công Tuấn Hưng 
13Huỳnh Thị XuânHương 
14Nguyễn MinhHuyền 
15Phạm Thị MinhKha 
16Trần NguyênKhang 
17Phan Nguyễn TườngLam 
18Nguyễn MaiLinh 
19Lê VănLinh 
20Phạm Huỳnh BảoLong 
21Huỳnh Phước BảoLong 
22Ngô Ngọc HoàngMinh 
23Trương Phạm NiNa 
24Doãn Hoàng YếnNgọc 
25Trần QuangNhân 
26Nguyễn Thị TuyếtNhi 
27Huỳnh Thanh BảoNhi 
28Bùi ThanhQuang 
29Huỳnh Thị MinhThư 
30Nguyễn Trường NamTín 
31Võ Nguyễn Ngọc KimUyên 
32Nguyễn ThanhViệt 
33Phạm TườngVy