TTHọ và tên 
1Ngô Bình An 
2Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 
3Trần Văn GiaBảoLưu ban 
4Nguyễn Hòa Bình 
5Trần Nguyễn Minh Châu 
6Huỳnh Linh Đan 
7Trần Khánh Đăng 
8Trần Thị NgọcDiệp 
9Hồ NgọcDoanh 
10Võ Nguyễn Hoàng Gia 
11Nguyễn Văn Hải 
12Lưu Gia Hào 
13Huỳnh Hoàng Khánh Hiền 
14Bùi Thị MỹHoa 
15Huỳnh Thị Thu Hồng 
16Phan Gia Huy 
17Nguyễn Quốc Khánh 
18Lê Đức Minh Khôi 
19Đỗ GiaKiệt 
20Trần Hoàng Long 
21Vũ Kim Ngân 
22Trần HuỳnhNguyên 
23Trần Mai Thảo Nguyên 
24Huỳnh LinhNhi 
25Trần Dương Bảo Nhi 
26Lưu Uyên Như 
27Nguyễn Đỗ Minh Phúc 
28Đỗ Văn Quân 
29Võ Thiện Sang 
30Nguyễn CôngThiện 
31Võ Gia Thịnh 
32Nguyễn Hoàng Cát Tiên 
33Nguyễn Cửu Huyền Trân 
34Đặng Nguyễn Thanh Trúc 
35Hồ Hoàng Bảo Vi 
36Bùi Quốc Vinh