TTHọ và tên 
1Ngô Ngọc Bảo An 
2Nguyễn NhưAnh 
3Phan Tiến Bình 
4Lâm Linh Chi 
5Mai Huỳnh Xuyến Chi 
6Phan Nhật Duy 
7Nguyễn Thị Hà Giang 
8Nguyễn Thị Thanh Hằng 
9Nguyễn ThanhHảo 
10Huỳnh Thanh Hiếu 
11Lê Xuân Huy 
12Ngô Văn MinhKhang 
13Ung Minh Khang 
14Phan Phước Đăng Khoa 
15Nguyễn Minh Khuê 
16Trần VănLâm Lưu ban
17Nguyễn Phan Thảo Linh 
18Nguyễn KhánhLộc 
19Nguyễn Hoàng Minh 
20Nguyễn Phan Kim Ngân 
21Nguyễn Tường Nghị 
22Trịnh Trương Bảo Ngọc 
23Phan Phước Bảo Nguyên 
24Trần Quang Nhật 
25Nguyễn Bình Tuyết Nhi 
26Phạm Thị Yến Nhi 
27Huỳnh Bảo Như 
28Nguyễn QuốcPhong 
29Đỗ Thanh Phong 
30Phạm Anh Quân 
31Đoàn Đình Sang 
32Vũ PhươngTâm 
33Doãn Duy Thạch 
34Nguyễn Thị Phương Thư 
35Hà Trần Đăng Thư 
36Huỳnh Nguyễn HuyềnTrang