TTHọ và tên 
1Nguyễn Văn An 
2Kiều Ninh HoàngAnh 
3Nguyễn Lê QuangAnh 
4Nguyễn Bảo Châu 
5Hoàng Nguyên Đức 
6Huỳnh Nghi Dung 
7Lê Tiến Dũng 
8Bùi Đức Duy 
9Nguyễn NhậtHạ 
10Doãn Hoàng Hải 
11Nguyễn Ngọc Bảo Hân 
12Diệp Minh TháiHòa 
13Ng. Huỳnh KhánhHuyền 
14Đỗ Minh Khang 
15Đỗ Nguyên Khang 
16Vũ Nguyễn Đăng Khoa 
17Trần Việt Long 
18Lê Hải Nam 
19Trần Mai Phương Nghi 
20Lâm Bảo Ngọc 
21Nguyễn Yến Nhi 
22Phan Thảo Như 
23Trần Thị Minh Oanh 
24Trần Hoàng Nam Phong 
25Huỳnh MinhPhương 
26Võ Nguyễn KhánhPhươngLưu ban 
27Huỳnh Đức Minh Quân 
28Huỳnh Công Bảo Thiên 
29Lê Hoàng Khánh Thy 
30Võ Nguyễn ÝToàn 
31Võ Nguyễn Khánh Trâm 
32Bùi Quốc Trình 
33Lê Ngọc Trung 
34Phạm Minh Tuấn 
35Ca Huỳnh Thanh Tùng 
36Trần Phương Uyên 
37Phan