TTHọ và tên 
1Mai Trần Ngọc Anh 
2Dương Quốc Đạt 
3Lê Tâm Hải 
4Lê Thị Bảo Hân 
5Tạ Thị Bảo Hân 
6Huỳnh Vũ Minh Hằng 
7Nguyễn Phúc Gia Huy 
8Võ NamKhang 
9Lê QuốcKhánhLưu ban 
10Nguyễn ĐứcKhiết 
11Triệu MinhKhoa 
12Nguyễn Lê MinhKhôi 
13Trần Châu Minh Khuê 
14Võ Thị Quỳnh Lam 
15Đặng KhánhLy 
16Nguyễn Thị CẩmLy 
17Huỳnh Thị LyNa 
18Phạm Tiểu Ni 
19Ngô Việt Nam 
20Nguyễn Hoàng Kim Ngọc 
21ALăng Đăng Nguyên 
22Võ Gia Nhi 
23Đoàn Quỳnh Như 
24Trần Thị Quỳnh Như 
25Nguyễn Xuân Quân 
26Trần Đình Quân 
27Lê Ngọc Diễm Quỳnh 
28Nguyễn Tấn Tài 
29Lê Ngọc Thạch 
30Nguyễn Thị Hương Thảo 
31Hoàng Đào Minh Thiên 
32Nguyễn Minh Thiện 
33Cao Lê Hạnh Trang 
34Huỳnh Thị Nhã Trúc 
35Lê Hồng Vân 
36Võ Nguyễn Tường Vi