TTHọ và tênLớpHoàn cảnhNơi ở
1Bùi Lê Đình Nhật5/3Khó Khăn 
2Huỳnh Nguyên Đức5/5Khó Khăn 
3Lê Vĩnh Tường5/6Khó Khăn 
4Doãn Thu Huyền 5/6Khó Khăn 
5Nguyễn Thị Cẩm Thi5/6Khó Khăn 
6Trương Cao Minh5/3Khó Khăn 
7Lê Xuân Vũ5/4Khó Khăn 
8Nguyễn Thị Huyền5/2Khó Khăn 
9Phạm Minh Nhật5/4Khó Khăn 
10Huỳnh Thị Thắm5/6Khó Khăn 
11Nguyễn Văn Huy3/3Khó Khăn 
12Nguyễn Tấn Tuấn3/3Khó Khăn 
13Bùi Duy Phương3/2Khó Khăn 
14Trần hoàng Đức Duy3/2Khó Khăn 
15Phạm Nguyễn Mỹ Duyên3/4Khó Khăn 
16Phạm Cao Sang3/1Khó Khăn 
17Lê Thị Thu Hằng3/5Khó Khăn 
18Võ Đoàn Bích Ngọc3/5Khó Khăn 
19Trần Thị Thanh Thảo3/5Khó Khăn 
20Nguyễn Trọng Quỳnh Long3/5Khó Khăn 
21Võ Thị Thu Thủy2/1Khó Khăn 
22Nguyễn Thị Yến My2/1Khó Khăn 
23Huyỳnh Thị Bảo Trang2/3Khó Khăn 
24Huỳnh phước Ngọc long2/3Khó Khăn 
25Trần Văn Hùng2/4Khó Khăn 
26Huỳnh Thị Thương2/4Khó Khăn 
27Nguyễn Nhật Tân2/2Khó Khăn 
28Huỳnh Thanh Trung2/2Khó Khăn 
29Ngô Quang Trường2/5Khó Khăn 
30Lê Thị Tiên2/5Khó Khăn 
31Phạm Ngọc Phước Nhân1/2Khó Khăn 
32Nguyễn Nhật Minh1/2Khó Khăn 
33Lê Văn Toàn1/3Khó Khăn 
34Nguyễn Bảo Trâm1/3Khó Khăn 
35Huỳnh Bùi Ngọc Tiên1/3Khó Khăn 
36Phạm thị Huyền Đan1/4Khó Khăn 
37Huỳnh Thúy Vy1/5Khó Khăn 
38Doãn Trần Gia Huy1/6Khó Khăn 
39Huỳnh Đức Kế1/6Khó Khăn 
40Trần Lê Trung Nam1/6Khó Khăn